Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Videotitorial de instalación e uso de ssh


Vídeotitorial no que se describen os pasos a dar para instalar e configurar ssh no noso equipo.

O titorial e os vídeos que o acompañan foron elaborados pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo durante o ano 2011.

Ssh.jpg

Instalación

O primeiro que compre é que as dúas máquinas teñan conexión entre elas. Faremos ping entre elas, se non se ven debemos configurar as interfaces de rede.

Para instalar o servidor SSH no noso sistema todo o que compre é instalar o paquete OpenSSH-server.

 sudo apt-get install openssh-server


Conexión

Para conectar cun servidor ssh remoto desde Ubuntu ou Debian hai xa un cliente por defecto. Usando o cliente é moi sinxelo: só hai que escribir nun consola ou terminal o seguinte:

$ ssh host_remoto

Onde está o IP do servidor SSH remote hostname ou o nome dela. Isto nos permitirá conectar co noso nome de usuario. Conectarse como un tipo de usuario remoto:

$ ssh usuario_remoto@host_remoto

Entón pídenos o contrasinal do usuario. A primeira vez que conectamos a un servidor leva un pouco máis de tempo e responderemos “yes”, escrito en letra, cando nos pregunte. Sabemos que estamos conectados, porque e aparece no canto de seu nome de host o nome do host remoto. As ordes, programas e scripts que lanzamos cando estamos conectados executaranse na máquina á que estamos conectados, utilizando os recursos servidor remoto (CPU, memoria, disco, etc) . Esta arquitectura pode ser usada, por exemplo, para ter un servidor máis potente e varias aplicacións cliente en execución na máquina.

Para executar aplicacións gráficas no servidor remoto de maneira segura, necesitamos dúas cousas. A primeira é que a configuración do servidor SSH do servidor remoto (/ etc / ssh / sshd_config) estea na seguinte opción:

X11Forwarding yes

Para usar este recurso, temos que conectar usando o -X, que vai exportar a configuración da variable $ DISPLAY para que poida executar aplicacións gráficas remotamente:

$ ssh -X usuario_remoto@host_remoto

Agora, se executa o programa xclock que exporta a ventá ao noso escritorio:

$ xclock

Se o que queremos é conectar a un ordenador por ssh en modo gráfico podémolo face desta forma:

Lugares -> Conectar ao Servidor...

Escollemos no menú SSH e indicamos o enderezo IP ou nome remoto, usuario e contrasinal.


Transferir ficheiros por ssh

$ SCP -r usuario@maquina:/home/cartafol . 

a continuación, introducimos o contrasinal de usuario. Por suposto, cómpre que o usuario teña permisos no cartafol e a súa conta estea entre os que poden facer ssh. A opción -r significa copia recursiva, é dicir, o cartafol e todo o seu contido, incluíndo subcartafoles e os seus contidos. Se non se indica a orde de copia os arquivos nunha carpeta sería:

 $ SCP usuario@maquina:/home/cartafol/* .

Se queres enviar un cartafol co seu contido, emprega o comando:

 $ SCP /home/cartafol/* user@host:/cartafol/


Créditos:

Este videomanual foi elaborado pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo ao abeiro do Convenio de colaboración asinado polas Universidades coa SXMIT e incluído no plan de acción FLOSS 2011 da Xunta de Galicia.

Licenza

O videotitorial de instalación de ssh, incluídos os vídeos que o compoñen, publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0. Isto permite que poida ser empregado pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre a ferramenta sobre a que trata como o seu uso para a realización de cursos de formación con este material...