Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Videotitorial de instalación e introdución a Eclipse


Vídeotitorial de instalación e introdución ao contorno de desenvolvemento Eclipse. Farase tamén unha introdución ao uso do contorno para traballar no proxecto OpenERP.

O titorial e os vídeos que o acompañan foron elaborados pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo durante o ano 2011.

Eclipse.jpg

Introdución a ECLIPSE, descarga e instalación e configuración dos lanzadores

A continuación inclúense 3 vídeos cos pasos a seguir para a descarga e instalación de Eclipse empregando Synaptic, dende terminal ou ben dende a web do proxecto Eclipse.

A través de Synaptic

Dende Terminal

Dende a web de Eclipse


Configuración dos lanzadores


Introdución á programación Java no contorno Eclipse

Benvida e perspectiva Java

Creación do primeiro proxecto Java en Eclipse


Instalación de complementos de Eclipse e actualización do contorno

Instalación do plugin pyDev

Actualización do contorno Eclipse


Configuración do proxecto OpenERP en Eclipse

Os seguintes vídeos amosan como descargar os paquetes de OpenERP e como configurar Eclipse para traballar con eles.

Introdución aos diferentes paquetes do proxecto OpenERP

Instrucións de descarga dos paquetes de OpenERP

Instrucións de montaxe do contorno Eclipse para traballar no proxecto OpenERP


Créditos:

Este videomanual foi elaborado pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo ao abeiro do Convenio de colaboración asinado polas Universidades coa SXMIT e incluído no plan de acción FLOSS 2011 da Xunta de Galicia.

Licenza

O videotitorial de instalación e introdución a Eclipse, incluídos os vídeos que o compoñen, publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0. Isto permite que poida ser empregado pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre a ferramenta sobre a que trata como o seu uso para a realización de cursos de formación con este material...