Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Videotitorial de instalación e configuración de grub

Vídeotitorial no que se describen os pasos a dar para instalar e configurar o grub.

O titorial e os vídeos que o acompañan foron elaborados pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo durante o ano 2011.

Grub.jpg

Instalación do grub

Algunhas distribucións seleccionan grub como xestor de arranque predeterminado durante o proceso de instalación, por exemplo RedHat. Se precisamos ter LILO como xestor de arranque predeterminado, temos que seleccionalo explicitamente durante o proceso de instalación. Se a instalación do paquete grub a realizamos nun sistema en funcionamento e non durante el proceso de instalación hai que ter en conta que non sobrescribe o xestor de arranque que teñamos instalado anteriormente. Precisamos sobrescribir o sector de arranque.

Para instalar grub realizaremos os seguintes pasos:

sudo apt-get install grub

Con isto instalaremos grub, e teremos que crear o ficheiro de configuración de Grub “menu.lst” e os ficheiros stage1 e stage2 das fases do proceso de inicio de Grub.

sudo grub-install /dev/sdX

Escollemos o dispositivo sdX correcto (sd1, sdb, etc) no que temos instalado o noso S.O.

sudo update-grub

Xerará o “menu.lst”


Actualización do grub

Actualizar de Grub a Grub2 é relativamente sinxelo. Seguiremos os seguintes pasos:

sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-pc

Instala o paquete grub-PC, neceario para actualizar o Grub. Infórmanos de que podemos realizar a actualización a man ou automaticamente. A única diferenza é que a próxima vez que reinicies dará a opción de actualizar automaticamente, por unha entrada no grub chamada "Into chainload Grub 2".


Se todo foi ben, estamos preparados para a actualización:

sudo upgrade-from-grub-legacy

Aparecerá un menú na pantalla dándonos varias opcións de configuración. Imos ter que seleccionar o dispositivo no que instalar Grub2. Unha vez instalado con éxito unha mensaxe avísanos de que os ficheiros de configuración de grub aínda existen e poden ser eliminados con:

 rm -f /boot/grub/menu.lst*

Grub describe o disco duro como (hd0) (hd1) (hd2) etc. Non fai distinción entre discos SCSI e IDE. O primeiro disco será recoñecido polo (hd0), segundo (hd1), etc. Todos estes nomes refírense ó disco duro completo. Do mesmo xeito a numeración das particións comeza de cero, entón (hd0, 0) indica a primeira partición no disco duro. As particións estendidas son numeradas a partir de 4, con independencia das particións existentes primarias. Por exemplo (hd0, 4) sería a primeira partición estendida do primeiro disco duro.


Configuración do grub

Para configurar o arranque do sistema, temos varias opcións. A través de ficheiros de configuración adecuados á versión de grub que temos instalada ou a través de interfaces amigables para modificar os parámetros de inicialización dunha forma máis intuitiva.

Para configurar o arranque da primeira versión de Grub por medio de ficheiro temos que ter en conta que os erros nas modificacións poden levar a problemas co arranque. Por isto é recomendable facer unha copia de seguridade do ficheiro menu.lst antes de realizar cambio algún. Pódese facer con seguinte comando:

$ sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.backup

Para realizar as modificacións editamos o ficheiro de configuración do menú de arranque de GRUB:

$ sudo gedit /boot/grub/menu.lst
 • Cambiar o sistema operativo por defecto*

Se ten Windows instalado e instalamos Ubuntu, a configuración de Inicio estándar GRUB cambiará Ubuntu como sistema por defecto. Se precisa do inicio de Windows como estándar cambie a liña:

"0 Default"</pre

Cambiar o 0 polo número do sistema operativo na lista que pretende iniciar por defecto, a partir de 0.

*Cambiar o tempo de espera*

En Ubuntu, GRUB espera 10 segundos para permitir a selección de sistema operativo ou versión do kernel. Ese tempo pode parecer excesivo ou demasiado curto. Para cambialo basta ollar a seguinte liña:

<pre>Timeout 10"

Modificar o 10 polo valor desexado tendo en conta que son segundos.

 • Agochar o menú*

Se normalmente usa só un sistema operativo ou versión do kernel, é posible configurar para que non se amose o menú de arranque a menos que prema a tecla Escape (Esc) durante o mesmo. Para iso buscamos a liña seguinte:

"Hiddenmenu"

e a descomentamos.


Os principais ficheiros para editar grub2 son:

 • O contido do cartafol /etc/grub.d/
  • /etc/grub.d/10_linux

Este ficheiro contén comandos e scripts para manexar o núcleo Linux na partición primaria.

  • /etc/grub.d/30_os-prober

Este ficheiro contén comandos e scripts que son responsables doutros sistemas operativos. O ficheiro ten 4 seccións. Os cambios feitos nunha sección non afecta ás seccións restantes. As catro seccións son Windows, outras particións Linux, OSX e Hurd.

 • O /etc/default/grub: Unha breve explicación das liñas de ficheiro:
  • GRUB_DEFAULT = 0/saved, coa opción 0 faremos que seleccione a primeira opción por defecto, a opción 1, o segundo, e así sucesivamente. Coa opción de gardar, sempre seleccione a última entrada para ser executado.
  • GRUB_TIMEOUT = 10, imos poñer o tempo de espera para executar a entrada temos definido por defecto.
  • GRUB_HIDDEN_TIMEOUT = 0, esconde as entradas do menú do grub, se colocamos un maior tempo que fai é ocultar o menú, pero esperar un pouco antes de continuar. Para facelo visible, temos que comentar a liña (escriba # o inicio dela )
  • GRUB_HIDDEN_MENU_QUIET = true / false, o "certo" esconde a conta atrás, mentres que, se é "falso" amosa a conta atrás.
  • GRUB_DISTRIBUTOR = lsb_release-i-2> / dev / null | | echo Debian, determina o nome da entrada de menú.
  • GRUB_CMDLINE_LINUX = "opcións", semellante ao grub alloptions antigo.
  • GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "splash quiet" agrupa as entradas dun mesmo grupo.
  • # Descomente GRUB_GFXMODE = 640x480 (escriba # o inicio) activa o gráfico de liña grub. Usando o vbeinfo vemos as posibilidades. Por exemplo:
   • GRUB_GFXMODE = 1024x768
   • GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY # Descomente = "true" esta liña para non amosar a opción de modo de recuperación do menú.


Startup Manager

Startup Manager é unha aplicación que permite xestionar varios parámetros e axustes de GRUB. Está desenvolvido en Python e usa GTK+ polo que se integra ben con Gnome.

Esta aplicación permítenos modificar os seguintes aspectos das opcións de arranque:

 • Tempo de espera para iniciar.
 • Sistema operativo por defecto.
 • Resolución e profundidade de cor da pantalla.


Grubed

Grubed é un script para editar os parámetros de Grub a partir dunha interface amigable, sen ter que editar ficheiros de configuración ou abrir un terminal para facelo.

Comezou como unha pequena ferramenta sinxela e está a crecer lentamente e dando máis posibilidades.

http://files.myopera.com/pacmanman/ubuntu/GrubEd_es.tar.gz

Descargamos o script para ó noso disco duro. Descomprimimos o ficheiro a un cartafol da nosa elección e abrimos un terminal no cartafol. Executamos:

sudo ./instalar
sudo GrubEd
 • Ayuda: Breve descrición das opcións neste script.
 • Cambia el SO de arranque: Selecciona o sistema operativo por defecto a través dun menú sinxelo.
 • Ajustar el tiempo de espera: Selecciona o tempo que espera Grub para iniciar o sistema operativo por defecto.
 • Habilitar / Deshabilitar el tiempo de espera: Como se nunca ten tempo, pode desactivar o tempo de espera.
 • Ocultar / Mostrar Grub: Oculta ou mostra o menú Grub.
 • Ajustes de Color: Selecciona o esquema de cores que guste.
 • Ajustes de imagen de splash: Permite cambiar o fondo de Grub por unha imaxe.
 • Habilitar /Deshabilitar memtest86: Activa ou desactiva a entrada memtest86. Cambia o número de núcleos que aparecen no menú: Por defecto Grub amosa todos os núcleos, se temos actualizado o noso sistema, a lista vai crecer cada vez máis. Con esta opción pódese limitar o número de núcleos a amosar na inicialización.
 • Edición directa: Permite editar o ficheiro de configuración do GRUB (/boot/grub/menu.lst) directamente.
 • Actualizar Grub: Algunhas modificacións feitas no Grub non aparecerán se non usa esta opción, que será solicitada polo propio script
 • Reiniciar: reiniciar o sistema para comprobar que os valores cambiaron.
 • Respaldo: Fai unha copia de seguridade dos valores actuais de Grub. Recomendamos que antes de modificar os parámetros. Debe ser a primeira opción a facer.
 • Restaurar: redefine ou restaura dunha copia anterior que fixemos.


Créditos:

Este videomanual foi elaborado pola Oficina de Software Libre da Universidade de Vigo ao abeiro do Convenio de colaboración asinado polas Universidades coa SXMIT e incluído no plan de acción FLOSS 2011 da Xunta de Galicia.

Licenza

O videotitorial de instalación e configuración de grub, incluídos os vídeos que o compoñen, publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0. Isto permite que poida ser empregado pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre a ferramenta sobre a que trata como o seu uso para a realización de cursos de formación con este material...