Usos educativos da xeomática libre

De Wiki Mancomun

Descrición:

Igaciencia.png

A Oficina de Coordinación de Software Libre impartiu o relatorio Usos educativos da xeomática libre no marco do III Congreso de Software Libre, organizado por Igaciencia os días 1 e 2 de xullo de 2014 no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia.


Documentación:

Neste relatorio faise unha breve introdución á importancia da información xeográfica, ao uso da cartografía participativa, á publicación de mapas na nube para rematar cunha presentación do proxecto gvSIG Educa: Sistema de Información Xeográfica específico para o ensino.

Está dispoñible para a súa descarga a presentación empregada no relatorio tanto en formato pdf como en formato odp:

Patrocina:

Esta actividade forma parte das actuacións recollidas no plan de acción FLOSS 2014 da Xunta de Galicia.