Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Problemas con más construcións de perífrases verbais

Van a facer un proxecto novo.

Solución: Van facer un proxecto novo.