Problemas con más construcións de perífrases verbais

De Wiki Mancomun

Van a facer un proxecto novo.

Solución: Van facer un proxecto novo.