Prevención de Riscos Laborais no Uso das TIC

De Wiki Mancomun

Descrición

Este curso fai unha revisión dos principais trastornos que podemos sufrir se traballamos coas TIC, as súas causas e as recomendacións para evitalos.

A imparable extensión do uso das novas tecnoloxías nos postos de traballo e na nosa vida cotiá provoca a incidencia de patoloxías que poden prexudicar de forma importante a nosa saúde. Podemos citar como exemplo os habituais e frecuentes dolores musculares na zona do pescozo e da espalda, a fatiga visual, o estrés, os trastornos musculares e esqueléticos, etc., xa que son os que se manifestan cunha maior frecuencia. Aparentemente, o uso das novas tecnoloxías non parece implicar riscos serios para a saúde. É evidente que existen outros sectores con riscos máis graves mais non por iso debemos descoidar o traballo que realizamos diante dun ordenador xa que presenta riscos específicos que é preciso coñecer.

O obxectivo deste curso é pois proporcionar unha ferramenta de axuda para as persoas que teñen relación co sector TIC na prevención de riscos laborais, achegando información e medidas de actuación para promover novas prácticas e hábitos saudables no traballo.

Descarga

Riscos.png

O material está dispoñible en formato SCORM así como en formato pdf para facilitar unha áxil visualización dos contidos.

Consulta: (Formato pdf)

Descarga: (Formato SCORM)

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 Unported. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material.

Autoría:

O curso baixo o título "Prevención de Riscos Laborais no Uso das TIC " foi elaborado por AGASOL para a rede CeMIT dependente da AMTEGA para ofertalo a través da súa plataforma de teleformación “Espazo multimedia de aprendizaxe” (EMA) formando parte dos cursos de formación en alfabetización dixital en software libre.

A formación en software libre a través da rede CeMIT forma parte das distintas actuacións recollidas no plan de acción FLOSS 2012 da Xunta de Galicia.