Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Preposición non admitida polo verbo. Falsa pronominalización do verbo por influencia do castelán