Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Posición dos pronomes enclíticos: detéctanse frecuentes incorreccións no posicionamento dos pronomes clíticos en relación ao verbo