GPL

De Wiki Mancomun

Tradución ao galego da GPL versión 3:


Tradución ao galego da GPL versión 2:

Estas traducións son traducións non oficiais da Licenza Pública Xeral GNU ao galego. Estas licenzas non foron publicadas pola Free Software Foundation e non establecen legalmente os termos de distribución para software que utiliza a Free Software Foundation, só a licenza orixinal en inglés GNU GPL os establece. No entanto, esperamos que esta tradución axude aos galegos a entender mellor a GNU GPL.

Vexa a licenza orixinal en inglés e as traducións dispoñibles noutros idiomas, nas seguintes ligazóns:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/translations.html