Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Erros de rexencia verbal

Asiste o médico o dereito de solicitar as informacións sobre o seu paciente.

Solución: Asiste ao médico o dereito de solicitar as informacións sobre o seu paciente.