Erros de estilo provocados polo cambio de norma

De Wiki Mancomun

É lamentábel a situación neste adorable local, ó saíres parece que entras e ao entrares parece que saes.

Solución: É lamentábel a situación neste adorábel local, ao saíres parece que entras e ao entrares parece que saes.

¿Que lle queres? Estou que non me teño, sostenme! Queres marchar? ¡Foxe se queres!

Solución: Que lle queres? Estou que non me teño, sostenme! Queres marchar? Foxe se queres!