Erros de contracción: seguida de artigo e en frases infinitivas

De Wiki Mancomun

Eles cantaron ao vivo na parque.

Solución: Eles cantaron ao vivo no parque.

No camiñaba é onde se ve a forza do día.

No camiñar é onde se ve a forza do día.