Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Confusión ortográfica con detección gramatical

Ven impartindo moitas aulas.

Solución: Vén impartindo moitas aulas.