Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Como manexar os nosos datos persoais - Lei orgánica de protección de datos

Descrición

Neste curso faise unha introdución ao marco legal de protección dos datos persoais.

En moitas das tarefas que desenvolvemos no noso día a día empregamos os nosos datos persoais, por exemplo, cando pedimos unha cita médica a través da rede, cando reservamos un voo, cando eliximos as nosas tarifas no móbil desde a páxina da nosa compañía. Neste tipo de operacións, empregamos datos de carácter persoal como poden ser o noso nome, o DNI, o correo, etc. Pero non só utilizamos os nosos datos para realizar xestións coa Administración ou coas empresas senón que tamén circulan a través de correos electrónicos, redes sociais...

O obxectivo deste curso sobre a Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal é aproximarnos ao termo datos persoais e reflexionar sobre os seus usos. Coñecer os nosos dereitos sobre os nosos datos e aprender a exercelos dentro do marco legal de protección de datos que nos proporciona a Lei Orgánica de Protección de Datos. Coñeceremos tamén que é a Axencia Española de Protección de Datos e cales son as súas funcións.


Descarga

Lopd.png

O material está dispoñible en formato SCORM así como en formato pdf para facilitar unha áxil visualización dos contidos.

Consulta: (Formato pdf)

Descarga: (Formato SCORM)

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 Unported. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material.

Autoría:

O curso baixo o título "Como manexar os nosos datos persoais - Lei orgánica de protección de datos" foi elaborado por AGASOL para a rede CeMIT dependente da AMTEGA para ofertalo a través da súa plataforma de teleformación “Espazo multimedia de aprendizaxe” (EMA) formando parte dos cursos de formación en alfabetización dixital en software libre.

A formación en software libre a través da rede CeMIT forma parte das distintas actuacións recollidas no plan de acción FLOSS 2012 da Xunta de Galicia.