Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Categoría:Repositorio Documental FLOSS

RepFLOSS.jpg

Esta categoría inclúe material formativo e de difusión no ámbito do Software Libre e de fontes abertas, baixo formatos abertos e licenzas libres. Está concibido como un servizo vivo que irá incorporando os documentos relacionados con FLOSS xerados pola comunidade de axentes do software libre de Galicia. Para facilitar o acceso á documentación, categorízanse os documentos tanto en base ao ano de elaboración como en base ao axente autor dos mesmos.