Xunta de Galicia


Powered by MediaWiki

Categoría:Axente:OSL UDC

Osl da udc.png

Nesta categoría recompílase toda a documentación xerada pola Oficina de Software Libre da UDC nas actividades realizadas ao abeiro do Convenio de Colaboración asinado polas 3 universidades galegas e a Xunta de Galicia para a promoción e difusión do software libre e de fontes abertas.